2018-02-05

Debattinlägg

Förnybart elsystem önskvärt

Charlotte Unger Larsons svar på MB:s insändare ”Skadlig vindkraftspolitik”.

Omställningen till ett förnybart elsystem är önskvärd ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För varje krona vi investerar i omställningen får vi tillbaka fyra enligt en ny studie från ansedda Boston Consulting Group. Det beror bland annat på att omställningen genererar jobb och tillväxt men även besparingar i form av lägre elpris till elkonsumenten än vad ett icke-förnybart alternativ hade gett.

Läs mer här