Svensk Vindenergi / Försvar och vindkraft kan samexistera – även i Sverige

Försvar och vindkraft kan samexistera – även i Sverige

DEBATT. Snart ska Försvarsmakten redovisa hur försvar och vindkraft kan samexistera. Vi hoppas att redovisningen speglar de omställningsinriktade skrivningarna i det nya försvarsbeslutet. Det finns plats för både försvar och vindkraft, skriver Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Försvarsmaktens vindkraftsrestriktioner har under lång tid varit ett av de allvarligaste hindren för vindkraftsutbyggnad – trots att energiomställningen bidrar positivt till vårt totalförsvar.

Läs hela debattartikeln hos Altinget