Svensk Vindenergi / ”Frågan kvarstår: Varför låta kärnkraftsägare utreda elförsörjningen?”

”Frågan kvarstår: Varför låta kärnkraftsägare utreda elförsörjningen?”

Charlotte Unger Larson, Johanna Sandahl och Anna-Carin Windahl: Om Svenskt Näringslivs projekt ska få den tyngd det förtjänar måste det utföras av oberoende experter.

Lina Håkansdotter försvarar i en replik att Svenskt Näringsliv har gett kärnkraftsinriktade forskare i uppdrag att utreda Sveriges framtida elförsörjning.

Svenskt Näringsliv framhåller att öppenhet har genomsyrat projektet, och vi instämmer i att det är positivt att olika intressenter har bjudits in att lämna synpunkter på arbetet. Men många av oss som har lämnat synpunkter upplever att dessa inte har hörsammats. Är det inte också rimligt att Svenskt Näringslivs medlemmar och andra som tar del av underlaget blir informerade om att rapportförfattaren är delägare i ett kärnkraftsbolag, och dessutom opinionsbildar intensivt för kärnkraft?