2018-02-21

Debattinlägg

Framtiden är förnybar

Replik till  Lannart Back NWT 2018-02-14

I Sverige finns ett brett folkligt och politiskt stöd att ställa om till förnybart för att motverka den globala uppvärmningen. Vårt land har fantastiska förutsättningar för förnybar elproduktion som kan användas för export av grön el och som buffert om kärnkraften fasas ut snabbare än beräknat.

Fem riksdagspartier står bakom Energiöverenskommelsen 2016 som innebär att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Förra året antogs det Klimatpolitiska ramverket och målet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

En andra viktig utgångspunkt för energiöverenskommelsen är att den svenska kärnkraften är ålderstigen och produktionen behöver ersättas. Vattenfall och E.ON konstaterade 2016 att frågan om nya reaktorer är ”överspelad av såväl teknologiutvecklingen som ekonomiska realiteter”. Potentialen för ny vattenkraft är begränsad. Det som återstår är biokraft, solkraft, vindkraft och småskalig vattenkraft.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion. Energimyndigheten bedömer att vindkraften kan växa från dagens drygt 17 TWh till cirka 80 TWh år 2040. För det krävs investeringar på över 200 miljarder kronor i vindkraft fram till år 2040. Det blir en fantastisk ekonomisk injektion i de aktuella etableringsområdena, som oftast ligger långt utanför storstäderna.

Sverige har mycket goda förutsättningar att balansera vind- och solkraftens variationer med vattenkraft och genom handel med grannländerna. Digitaliseringen ger konsumenter och producenter av el nya möjligheter och verktyg att hantera effektutmaningen. Trenden förstärks ytterligare genom tekniska landvinningar, såsom förbättrade batterier och nya metoder för lagring av energi.

Genom samtidiga satsningar på utbyggnad av förnybar elproduktion, energieffektivisering och export av el kan Sverige klara den egna försörjningen och samtidigt bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare. En satsning på svensk elexport innebär dessutom att vi både kan bygga ut det förnybara och behålla kärnkraften – så länge den är säker och lönsam.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

 

Läs hela repliken här