2012-09-04

Debattinlägg

Motståndare – håll er till sanningen

Replik på Sune Sjöströms och Jonny Fagerströms replik ”Vindkraften driver upp elpriset” publicerad på norran.se tisdagen den 14 augusti 2012.

I en replik på norran.se (14 augusti 2012) fortsätter Jonny Fagerström och Sune Sjöström från Svenskt Landskapsskydd att vilseleda läsarna om vindkraften. Skribenterna påstår bland annat att min ”egen branschorganisation” tillskrivit regeringen att vindkraftbranschen riskerar falla samman. Svensk Vindenergi har inte skrivit något sådant brev.

Läs hela