2015-12-28

Debattinlägg

Haveriutredning efter vindkraftsras

Haverikommissionen har i dag beslutat att utreda vindkraftshaveriet i Lemnhult utanför Samtidigt reagerar branschorganisationen starkt på det inträffade. Det var på julafton som ett av de 185 meter höga vindkraftverken, i parken med 32 verk, föll till marken och orsakade både oljeutsläpp och stor åverkan i området.

Läs hela