2013-04-05

Debattinlägg

Hushåll bör få äga sin egen elproduktion

En rad företrädare för företag och branschorganisationer, bland annat Svensk Vindenergi, skriver på Brännpunkt i Svensk Dagbladet.

Sverige halkar efter andra länder när det gäller hur många hushåll som äger sin elproduktion, exempelvis i form av vindkraftandelar eller solceller. Regeringens kommande förslag om så kallad nettodebitering bör inte bara inkludera förnybar elproduktion i anslutning till den egna bostaden, utan också hushållens andelsägande av solceller och vindkraft. Det skulle möjliggöra även för hushåll som bor i lägenhet, att äga sin egen elproduktion och samtidigt bidra till ett förnybart och klimatsmart elsystem.

Läs hela