Svensk Vindenergi / Insändare: Ja till vindkraft – ja till trygghet

Insändare: Ja till vindkraft – ja till trygghet

I en insändare uppmanar Torbjörn Eriksson invånarna i Malung-Sälen att rösta nej till vindkraft. Det har han all rätt att göra – men flera av hans argument är inkorrekta och behöver bemötas.

Sverige har goda förutsättningar för en snabb och storskalig utbyggnad av vindkraft som kan trygga elförsörjningen och pressa elpriset samtidigt som den bidrar med arbetstillfällen. Vidare är vindkraften det kraftslag med störst potential att möta Sveriges energi- och klimatmål.

Hållbarhetsaspekten är viktig ur flera synvinklar. Dels eftersom vinden är oändlig och en storskalig utbyggnad av vindkraft skapar försörjningstrygghet för lång tid framöver, dels eftersom vindkraften bidrar till att bromsa klimatförändringen och därmed i förlängningen minskar hotet mot djur och natur.

Den svenska kärnkraften är ålderstigen och produktionen kommer att behöva ersättas. Ny kärnkraft har dubbelt så hög produktionskostnad som vindkraft. Dessutom utvecklas vindkraften snabbt, både för att öka effektiviteten och för att ytterligare minska påverkan på naturen och den biologiska mångfalden.

Sverige har ambitiösa energi- och klimatpolitiska mål. Vindkraften kan bidra med hälften av den el som förväntas behövas år 2040. För det behövs cirka 4 000 vindkraftverk av den typ som planeras i Ripfjället. Som jämförelse har Danmark, med tio procent av Sveriges yta, över 6 000 vindkraftverk i dag.

Vindkraften levererar billig el med liten miljöpåverkan. Vindkraftsutbyggnaden ger investeringar och arbetstillfällen utanför storstadsområdena.

Charlotte Unger Larson
VD, Svensk Vindenergi

Läs debattartikeln i Gefle Dagblad.