2015-04-10

Debattinlägg

Intervju: Vindkraftens tydliga roll i Sveriges målsättning för förnybar energi

Intervju med vår vd Charlotte Unger i affärstidningen Näringsliv.

Vindkraften har det senaste decenniet gått från att vara marginaliserat alternativt kraftslag till att idag stå för majoriteten av de nyinvesteringar som sker inom energisektorn. Den senaste prognosen från Svensk Vindenergi visar att vindkraften kommer att producera mer än 19 TWh år 2018 och sannolikt ännu mer år 2020. Vindkraften kommer alltså att spela en avgörande roll för att klara målsättningen för förnybar energi till 2020.

Läs hela