2020-01-07

Debattinlägg

Invånarna i Dalarna vill satsa mer på vindkraft

Hela 81 procent av befolkningen i Dalarna vill att vi i Sverige ska fortsätta som i dag eller öka satsningarna på vindkraft. Det framgår av en ny rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som under 2013–2018 samlat in svar från boende i Dalarna. Bara en procent vill att Sverige ska avstå från vindkraften.

Det starka lokala stödet för vindkraften är viktigt. Det gör det möjligt för Sverige att nå målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040, samtidigt som vindkraften skapar lokala nyttor där den byggs ut…

Charlotte Unger Larson
vd, Svensk Vindenergi

Läs hela debattartikeln i Dt