Svensk Vindenergi / ”Kalmar län bör planera för ökad elanvändning”

”Kalmar län bör planera för ökad elanvändning”

Samhällets strävan att fasa ut fossil energi och fallande priser på ny teknik gör elektrifiering till en alltmer attraktiv lösning. Regeringen måste sätta ett ambitiöst mål i sin nationella strategi för elektrifiering och regionerna bör redan nu planera för omställningen.

Allt tyder på att vi kommer att få se fler initiativ som markerar det stora skiftet mot ökad elanvändning. Det handlar exempelvis om att sjöfarten kan tanka e-metanol producerad av överskottsel från sol- och vindkraft i Sverige, att flyget, tunga fordon och industrin helt går över till fossilfri vätgas, att färjorna elektrifieras, kemiindustrin vill ha förnybar råvara och att datacenter i Sverige kan serva Europas självkörande bilar genom elkrävande beräkningar.

Närings- och energipolitiken handlar inte längre om att stänga en reaktor här eller om att bygga en sol- eller vindkraftspark där. Den handlar om att bygga ett helt hållbart samhälle och att se möjligheterna med en elektrifierad ekonomi.

Läs hela debattartikeln i Dagens Västervik.

Anders Wijkman, ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta
Anna Werner, vd Svensk Solenergi
Björn Aronsson, vd Vätgas Sverige
Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi
Johanna Lakso, vd Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation