Svensk Vindenergi / ”Kärnkraftsintressen bakom Svenskt näringslivs elrapport”

”Kärnkraftsintressen bakom Svenskt näringslivs elrapport”

Vi hoppas att Svenskt näringsliv tar till sig av kritiken och gör en objektiv analys av elproduktionen, där både Sveriges unika förutsättningar och modern och flexibel teknik beaktas. Annars kommer studien tyvärr inte tillföra något av värde till energidebatten.

Sverige står inför omvälvande förändringar i elförsörjningen. De kommande åren väntas elanvändningen öka kraftigt till följd av elektrifiering av transporter och industrin, samtidigt som den befintliga elproduktionen och vårt elnät blir allt äldre. Ovanpå detta är klimatkrisen akut och svensk elexport spelar en viktig roll för att minska utsläppen från fossil elproduktion i våra grannländer…

Läs hela debattartikeln i DN.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Anna-Carin Windahl, kanslichef 100 % förnybart