2019-09-24

Debattinlägg

Klimatet räddas av förnybar energi

Klimatutmaningen ska mötas, men det finns ingen anledning att införa stora subventioner till icke förnybara energislag när det finns förnybara alternativ som kan byggas ut på marknadsmässiga grunder, replikerar Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson.

Kristdemokraterna skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att det är ”nödvändigt att bygga ny kärnkraft för klimatets skull”. Det är svårt att se varför det skulle gälla i Sverige, när vindkraften byggs ut lika snabbt som när kärnkraften etablerades på 1900-talet, men till en kostnad som är 2–3 gånger lägre än för ny kärnkraft.

Produktionskostnaden för vindkraft har sjunkit snabbt. Energimyndigheten bedömde förra året att den ligger på omkring 36 öre/kWh för den vindkraft som tas i drift år 2020. Den låga produktionskostnaden innebär att vindkraften nu kan byggas utan stöd.

Trots att elproduktionen från kärnkraft minskar när Ringhals 1 och 2, av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl, tas ur drift, förväntar Energimyndigheten i sin senaste kortsiktsprognos att Sveriges elexport år 2022 når rekordhöga 29 TWh. Detta beror på att elproduktionen från vindkraft, både enligt Energimyndigheten och Svensk Vindenergis senaste prognos, mer än fördubblas mellan 2018 och 2022. Den tillkommande vindkraftsproduktionen är nästan dubbelt så stor som den som faller bort när de två reaktorerna stängs…

Charlotte Unger Larson, 
vd, Svensk Vindenergi

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle.