2011-12-02

Debattinlägg

Debatt: Kommer Sörmland att klättra på vindkraftslistan?

På debattsida i Folket skriver Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi:

Sörmland hamnar på nästa sista plats på Vindkraftslistan, en rankning av Sveriges 21 län utifrån hur mycket vindkraft som installerats i länet. Men kommer Sörmland att ta sin del av ansvaret för att sexdubbla den svenska vindkraften och förverkliga den nationella planeringsramen till år 2020?

Läs hela