2011-11-30

Debattinlägg

Debatt: Kommer Värmland att klättra på vindkraftslistan?

På debattsida i Nya Wermalndstidningen skriver Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi:

Värmland hamnar på plats 13 på vindkraftslistan, en ranking av Sveriges 21 län utifrån hur mycket vindkraft som installerats i länet. Men kommer Värmland att ta sin del av ansvaret för att sexdubbla den svenska vindkraften och förverkliga den nationella planeringsramen till år 2020? I Värmland finns det 17 vindkraftverk med en total effekt om 34 megawatt (MW). I hela landet finns det enligt Energimyndigheten 1 879 vindkraftverk.

Läs hela