2021-07-06

Debattinlägg

Kommunal skatt på elproduktion behövs

Elektrifieringen i industrisektorn leder till snabbt ökad efterfrågan på el. Den svenska elanvändningen kan fördubblas inom 20 år. Detta är avgörande för klimatomställningen och industrins konkurrenskraft – och därmed jobben. För att möta efterfrågan vill vi se ett nationellt mål för elproduktion. Produktionsmålet bör ha delmål för år 2030, 2040 och 2050 så att elproduktionen kan öka i takt med elanvändningen.

Den klimatdrivna ny-industrialiseringen som just inletts förutsätter omfattande investeringar i elproduktion och elnät. Det är därför bra att utredningen lyfter behovet av planeringsstöd och ekonomiska incitament till kommuner – men om vi ska möta en dubblerad efterfrågan på el bör incitamenten vara teknikneutrala och utformas för att öka kommunernas bidrag till samhällets elektrifiering och klimatomställning.

Ett teknikneutralt incitament kan utformas så att all fastighetsskatt från all elproduktion överförs från staten till kommunerna där produktionen är lokaliserad. Självklart ska då även fastighetsskatten vara teknik- och konkurrensneutral, uttryckt i öre per kWh.

Hela artikeln