Svensk Vindenergi / ”Kommunala beslut kan bli helt godtyckliga”

”Kommunala beslut kan bli helt godtyckliga”

Det nuvarande vindkraftsvetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Det skriver Linda Burenius, Svensk Vindenergi, i en replik.

”Vindkraftslobbyn har längearbetat för att avskaffa det kommunala vetot mot vindkraftsetableringar”, skriver William Elofsson (M) och Jonas Ericson (M) på SvD Debatt 22/10. Det stämmer inte längre. Branschorganisationen Svensk Vindenergi anser att en kommun ska ha en avgörande roll när det planeras för ny vindkraft. Vi har därför föreslagit att kommunernas vetorätt justeras så att kommunens beslut lämnas tidigt, gäller lokaliseringen och inte tillåts ändras under processens gång.

Läs debattinlägget i SvD.