Svensk Vindenergi / Ledare: Viktigt med rätt om vindkraft

Ledare: Viktigt med rätt om vindkraft

Cecilia Svärd skriver om vindkraft i sin ledare 2021-05-07. Den partipolitiska diskussionen i ledaren lämnar jag åt andra att kommentera men jag vill bemöta flera av de faktauppgifter som presenteras.

Svärd skriver att det tar lång tid för ett vindkraftverk att kompensera för den energiförbrukning som går åt vid tillverkningen. Livscykelanalyser som utförts av Vattenfall på moderna vindkraftverk, visar på utsläpp kring 6-7 gram CO2e/kWh. Här inkluderas miljöpåverkan till följd av produktion av komponenter, transporter, etablering och nedmontering. Jämförelsetalet sätter koldioxidutsläpp i relation till volymen el som produceras under anläggningens förväntade livslängd.

Läs hela ledaren i SMP.

Daniel Badman
VD, Svensk Vindenergi