2012-03-12

Debattinlägg

Ljud och skuggor från vindkraftverk

Hur vi uppfattar ljud från vindkraftverk varierar kraftigt och beror på mycket på omgivningen, upplevelsen är också väldigt olika från individ till individ. Det dominerande ljudet från vindkraftverk uppstår då bladen passerar genom luften. Detta ljud upplevs vanligen som ett väsande eller svischande ljud.

Regler och styrmedel skyddar oss människor från onödigt störande ljud. Bra information om detta finns på Naturvårdsverkets webbplats, vi länkar här till några av sidorna.

Riktvärden för buller
Riksdagen har angett riktvärdena som normalt inte bör överskridas.

Reglering av buller
Miljöbalken gäller för alla bullrande verksamheter.

Riktvärden för ljud vid vindkraft
Vid bostäder bör ljudnivån inte vara högre än 40 dBA. I friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud bör den inte överstiga 35 dBA. Om vindkraftverken ger ifrån sig så kallade rena toner bör ljudnivån vara 5 dB lägre.

Villkor om ljud kring vindkraft
Eftersom värdena i villkoren bör avse ljudnivåerna vid vindhastigheten 8 m/s på 10 meters höjd och vid medvind, kan förhållandevis korta, upprepade mätperioder användas.

Mätning och beräkning av ljud från vindkraft
Den som är ansvarig för vindkraftverken är ansvarig för att ljudnivån inte överskrider den angivna ljudnivån. När en anläggning fått tillstånd framgår ljudnivån av villkoren. Om det räcker med en anmälan framgår tillåten ljudnivå av de handlingar som hör till ärendet.

Länk till mer information finns på  Naturvårdsverkets webbplats

När det gäller skuggor från vindkraftverk har Boverket rekommendationer vad det gäller skuggpåverkan från vindkraftverk på närboende. Skuggpåverkan från vindkraftverk kan beräknas. Här länkar vi till Centrum för Vindbruks (CVI) webbplats och sidor om skuggor.