2011-03-04

Debattinlägg

Lokal acceptans för vindkraft kräver inte kommunalt veto

Svensk Vindenergi anser att det är självklart att kommunerna ska ha ett stort inflytande över hur och var vindkraft ska byggas.

I en kommentar till den senaste tidens debatt om det kommunala vetot mot vindkraft skriver Cecilie Tenfjord-Toftby och Christer Akej (M) att ”för oss moderater är det kommunala självstyret en självklarhet.

Läs hela