2010-11-24

Debattinlägg

Medvind för billig grön vindkraftskraftsel

Marian Radetzki och Jonny Fagerström (DI Debatt 22/11) hävdar att det skulle kosta skattebetalarna 300 miljarder kronor att bygga ut vindkraften så att den producerar 25-30 terawattimmar. Det är en grov överdrift. Energimyndighetens prognos är att det kommer att byggas 12,5 TWh vindkraft inom ramen för elcertifikatsystemet.

Med dagens priser på elcertifikaten ger det en bruttokostnad på 46 miljarder

kronor fram till 2035, cirka en tredjedel per TWh av vad författarna påstår. Dessutom faller kostnaderna för vindkraft. För varje fördubbling av den installerade kapaciteten i världen förväntas kostnaderna för både land och

havsbaserad vindkraft att sjunka med 7 till 10 procent.

Det är också felaktigt att påstå att elen blir dyrare ”om investeringarna

förverkligas”. Professor Lennart Hjalmarsson uppgav nyligen att ytterligare

30 TWh svensk vindkraft i det nordiska systemet sänker elpriset med

15-20 procent.

All ny elproduktion har stora initiala kostnader och enbart elpriset räcker in-

te för att täcka alla kostnader, vare sig för kärnkraft, vindkraft eller biokraft.

Vindkraften har redan genererat många inhemska arbetstillfällen i projektering,

i drift och för underleverantörer. SKF gör världs ledande lager till vindturbiner. ABB har blivit leverantör av nätutrustning. Vindkraftstorn tillverkas i Malmö och i Kristinehamn och maskinbäddar gjuts i Guldsmedshyttan.

Vindkraften innebär en möjlighet att skapa gröna jobb som bidrar till att

motverka klimatförändringen.

Annika Helker Lundström

vd, Svensk vindenergi


Filer att ladda ner

Debatt DI: Medvind för billing grön vindkraftsel