2012-02-17

Debattinlägg

Miljön kan återställas efter vindkraftverk

Eric Birksten, Svensk Vindenergi, svara på artikel i Kristianstadsbladet:

Einar Fjällman, Bengt Hallén och Per von Wachenfeldt skriver i ”Skärp bullerriktlinjerna” (3/2) att vindkraftsutbyggnaden inte får ske på bekostnad av människors hälsa och välbefinnande.

Läs hela