2010-11-29

Debattinlägg

Miljöteknik kan bli nästa exportframgång

Idag är 41 000 svenskar sysselsätta i miljötekniksektorn. De kan och bör bli betydligt fler om staten förverkligar de förslag som Sveriges miljöteknikråd, en delegation för miljöteknik, i dag överlämnar till regeringen.

Färska siffror, som Swentec tillsammans med Statistiska centralbyrån

presenterar i dag, visar att miljötekniksektorns omsättning minskade med 12

procent under lågkonjunkturen 2009, från 135 miljarder till 119 miljarder kronor. Samtidigt ökade miljöteknik – sektorns export. Svensk mil jöteknik är

eftertraktad ute i världen.

Läs hela