Svensk Vindenergi / Motverka klimatförändringen – inte energiomställningen

Motverka klimatförändringen – inte energiomställningen

I en insändare i VT 2021-02-24 skriver Magnus Kasselstrand och Larsgunnar Nilsson om vindkraft. Jag vill bemöta några av de påståenden som förs fram i artikeln.

Utredningen av miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av vindkraft, det så kallade kommunala vetot, ska lämna förslag till sommaren. Det finns ingen politisk majoritet i riksdagen för att ta bort vetot. Det som kan bli aktuellt är ett förtydligande av kommunens och länsstyrelsens roller. Vindkraftens påverkan på djur, natur och människor kommer framöver, precis som idag, att hanteras av länsstyrelsen…

Tomas Hallberg,
Tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi

Läs hela debattartikeln i Västervikstidningen.