Svensk Vindenergi / Nio av tio närboende störs inte av vindkraft till havs

Nio av tio närboende störs inte av vindkraft till havs

För drygt 15 år sedan rasade en bitter debatt om det som skulle bli Sveriges största havsbaserade vindkraftpark, vid Lillgrund i Skåne. Många var negativa. Nu anger 87 procent av de närboende att de inte ser Lillgrund som ”störande alls”, skriver Svensk Vindenergi och Kustvind på NyTeknik Opinion den 25 oktober 2022.

Det finns stor potential att bygga ut den havsbaserade vindkraften i Sveriges sjöterritorium, där det krävs ett kommunalt godkännande. Samtidigt tror många kommunpolitiker att havsbaserad vindkraft förstör utsikten, sänker fastighetsvärdet på husen och motverkar turismen. Det har lett till att kommuner runt om i Sverige ställt sig negativa till havsbaserad vindkraft. Men hur tunga är dessa argument egentligen?

För att få en fingervisning om detta lät Kustvind undersökningsföretaget Exquiro Market Research göra telefonintervjuer med 150 villaägare i Skanör, Klagshamn och Bunkeflostrand. Dessa villaägare borde veta, eftersom de har bott granne med Sveriges största havsbaserade vindkraftpark Lillgrund sedan 2007. Med sina 48 verk blev Vattenfalls Lillgrund, som ligger söder om bron mot Köpenhamn, den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen.

Under planeringen och tillståndsprocessen för 15–20 år sedan var debatten het, och oro för påverkan på utsikten utgjorde kärnan i motståndet. I slutet av 2006, året innan vindkraftsparken togs i drift, var ungefär hälften av de närboende negativa till Lillgrund, medan den andra halvan var positiva eller neutrala, enligt Vattenfalls undersökning. Nu är bilden en annan.

  • Den första frågan i den nya undersökningen löd: ”Tycker du personligen att vindkraftverken vid Lillgrund är störande för dig i din vardag och i ditt boende?” En stor majoritet, 87 procent, svarade ”inte störande alls”. Endast tre procent svarade ”mycket störande”.
  • De boende fick också frågan om de trodde att vindkraftsparken gjort att fastigheter i deras område blivit mindre eller mer attraktiva på bostadsmarknaden. Drygt åtta av tio, 83 procent, svarade ”Ingen skillnad”, medan nio procent svarade ”mindre attraktiva”.
  • Och hur tror villaägarna i Skanör, Klagshamn och Bunkeflostrand att vindkraftparken vid Lillgrund har påverkat besöksnäring och turism? Hela 85 procent svarade ”ingen skillnad”.

Bilden är tydlig. Lillgrunds vindkraftpark har accepterats. Oron var överdriven. Detta är en viktig slutsats eftersom det finns behov av att snabbt bygga många nya havsbaserade vindkraftparker.

Havsbaserad vindkraft behövs både långt ute till havs och i sjöterritoriet (upp till 22 kilometer från kusten). Flera vindkraftsparker i sjöterritoriet ligger klara på ritborden. Men kommunerna måste ge sitt godkännande. Efter tillstånd i nästa steg kan de vara i drift inom några få år och leverera stora mängder el.

Det finns flera skäl att så snart som möjligt bygga ut den havsbaserade vindkraften. Det handlar inte bara om den globala klimatkrisen, alla lokala nyttor i kommunen, industrins behov av ny fossilfri el och att hålla nere elpriserna. Det handlar också om att inte göda Rysslands krigskassa och att befria Europa från beroendet av rysk gas.

Vi måste helt enkelt väga fördelar mot nackdelar. Elproduktionen måste öka, snabbt och kraftfullt. Samtidigt kommer vindkraftsparkerna att synas, horisontlinjen bryts. Men när vindkraften väl står på plats tycker de allra flesta att det är acceptabelt eller till och med positivt.

Magnus Jiborn, vd, Kustvind

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Intervjuerna genomfördes 7–15 mars 2022 med villaägare i Skanör, Klagshamn och Bunkeflostrand.
Totalt 150 intervjuer genomfördes: 45 i Skanör, 20 i Klagshamn och 85 i Bunkeflostrand.