2015-12-18

Debattinlägg

Nytt klimatavtal kräver förnybara investeringar

FN:s ambitiösa klimatavtal innebär att investeringarna i förnybar energi måste öka kraftigt. För Sveriges del är avtalet ett starkt skäl att införa ett ambitiöst mål för förnybar energi till 2030 och att satsa på elexport.

Läs hela