2013-12-14

Debattinlägg

Ofullständig miljöbedömning av vindkraften

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar på artikel på allehanda.se.

Per Nordlander räknar på Allehanda.se den 10/12 upp ett antal negativa miljöaspekter under vindkraftverkens byggperiod och drar slutsatsen att vindkraften är dålig för miljön. En rättvisande miljöbedömning måste självklart inkludera hela livscykelperspektivet.

Läs hela