2012-07-31

Debattinlägg

Ökat stöd för vindkraft på Gotland

Under de senaste åren har det påbörjats en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Men ändå vill gotlänningarna att det ska satsas ännu mer på vindkraft än vad som sker idag. Andelen på Gotland som vill att Sverige ska ”satsa mer” på vindkraft ökade från 61 procent under perioden 1999-2004 till 68 procent perioden 2005-2011, enligt en ny rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Det är inte bara Gotlands kommunpolitiker som bör lyssna till denna breda opinion när man fattar beslut om vindkraft. Också regeringen bör agera och öka ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen.

Läs hela