2011-01-19

Debattinlägg

Orimlig vindkraftskalkyl

Det finns ingen enkel matematik på det här området, skriver Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten. Men att hävda att vindkraften skulle kosta 300 miljarder i subventioner är en orimlig kalkyl.

Det finns ingen rimlig grund för påståendet att vindkraften skulle kosta 300 miljarder till år 2035. Det kostar lite, kanske inget alls för elkunderna. Det är tydligt lönsamt för den energiintensiva industrin, men en förlorad intäkt för de etablerade fossil och kärnkraftverk som får mindre betalt för sin el än de skulle få utan konkurrerande vindkraftverk.

Läs hela