2010-10-22

Debattinlägg

Rättssäkerhet även vid vindkraftsprövningar

Replik:

Det kommunala vetot bör avskaffas just eftersom det strider mot vedertagna rättssäkerhetsprinciper.

Johnny Fagerström skriver (19/10) om vikten av demokratiska och rättssäkra prövningar av nya vindkraftsprojekt. Svensk Vindenergi delar Fagerströms

uppfattning – vi anser att det kommunala vetot bör avskaffas just eftersom det strider mot de rättssäkerhetsprinciper som gäller för annan myndighetsövning.

Inlägget bygger på missförstånd och felaktiga slutsatser. Bilden som målas fram behöver därför nyanseras.

Läs hela