2016-01-19

Debattinlägg

Replik: 75 procent av använd el förnybar i fjol

Vi kan aldrig klara oss med enbart förnyelsebar vatten- och vindkraft skriver Sture Åström i en insändare 12 januari. Det kan stämma, men vi kan komma väldigt långt med vattenkraft och vindkraft. Under förra året bidrog vattenkraften med 55 procent av elanvändningen i Sverige, vindkraften bidrog med 12 procent – tillsammans stod de för 67 procent, två tredjedelar av elanvändningen. Övrig värmekraft som i huvudsak består av biobränslekraft svarade för 10 procent av elanvändningen, 75 procent av elanvändning kom alltså från förnybar energi.

Läs hela