2015-05-06

Debattinlägg

Replik: Allt att vinna på utbyggd förnybar el

Intresseorganisationen mot vindkraft, Föreningen Svensk Landskapsskydd, kritiserar i en artikel regeringens energipolitik och kommer med en rad felaktiga och missvisande påstående om förnybar el (Brännpunkt 2/5). Tvärtemot vad författarna skriver får en ökad satsning på förnybar elproduktion samhällsekonomiskt gynnsamma effekter och ökar konkurrenskraften för svensk industri.

Läs hela