2019-05-17

Debattinlägg

Replik: Bryts energiöverenskommelsen ökar priset för ny elproduktion – och klimatutsläppen

Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD) skriver på DN Debatt (15/5) att målet för den blocköverskridande energiöverenskommelsen bör omformuleras. Syftet är att främja kärnkraften. Genom att skapa osäkerhet om den långsiktiga inriktningen för energipolitiken riskerar partiernas utspel minska investeringsviljan, öka kostnaden för ny elproduktion och därmed också öka klimatutsläppen. 

Enligt Energimyndigheten kommer det att behövas omkring 100 TWh ny elproduktion de kommande dryga 20 åren, bara för att ersätta äldre produktionsanläggningar. Ytterligare investeringar kan behövas för elektrifiering av transportsektorn och industrin. Detta kräver tillgång till kapital till låga kostnader, vilket i sin tur förutsätter att investerare har förtroende för energipolitiken.

Det går inte att överskatta betydelsen av stabila och långsiktiga spelregler. Sedan energiöverenskommelsen slöts 2016 har det tagits beslut om investeringar på 62 miljarder kronor i ny vindkraft. Elproduktionen från denna beräknas bli cirka 19 TWh, dubbelt så mycket som den elproduktion som faller bort när Ringhals 1 och 2 stängs ner…

Hans Gunnervall – Head of Transactions, EWZ
Paul Stormoen – VD, OX2 Wind
Daniel Johansson – VD, Arise
Charlotte Unger Larson – VD, Svensk Vindenergi
Ingmar Helmke – Senior Investment Manager, Aquila Capital
Domenico Tripodi – Investment Director, AIP Management

Läs hela debattartikeln i DN.