Svensk Vindenergi / Replik: Det behövs en diskussion om miljönytta

Replik: Det behövs en diskussion om miljönytta

Barbro Rabenius efterlyser i sin insändare i Hela Hälsingland.se den 25 augusti 2020 svar på ett antal frågor om vindkraft som vi gärna vill hjälpa till att besvara.

Det råder bred konsensus bland svenska partier att elektrifiering spelar en viktig roll för klimatomställningen. En elmotor eliminerar inte bara utsläppen från den fossila oljeförbränningen, den utnyttjar också energin på ett mycket effektivare sätt. Elektrifiering innebär alltså även energieffektivisering – den är dubbelt klimatsmart – och vi är därmed många som med glädje ser framför oss en ökad användning av den i framtiden.

Av den nya el som kan byggas idag i stor skala i Sverige är vindkraften den billigaste, inte minst för att det blåser bra och finns mycket mark. Projekten kräver dock stora initiala investeringar, varför vi är glada för att det finns företag med ekonomiska muskler som både vill och kan bidra i startskedet. De gör det på marknadsmässiga grunder, samtidigt som de hjälper till med den nödvändiga energiomställningen.

Att hindra den globala uppvärmningen är avgörande för att rädda den biologiska mångfalden. All bebyggelse påverkar den lokala miljön, men den sammanfattande forskningen visar att vindkraften inte utgör något hot mot djur på artnivå. Till exempel orsakar krockar med vindkraftverk långt färre dödsfall för fåglar än vad bilar och hus gör. Till havs kan fundamenten på vindkraftverk fungera som artificiella rev, vilket ofta ger bättre möjlighet både till skydd och födosök för fisk, än vad de normalt får från den omkringliggande botten.

Vilken nytta en vindkraftpark ger den specifika kommunen beror på placering och kontext, men handlar inte minst om möjligheter för det lokala näringslivet. Nya arbetstillfällen skapas både inom byggnation och omkringliggande verksamheter, som hotell och restauranger. Vi på Svensk Vindenergi arbetar också för att fastighetsskatten ska flyttas från stat till kommun, så att närboende får ta ännu större del av den vinst som genereras.

Samtidigt är varje bygd del av vår globala jord. Miljön bryr sig inte om landsgränser, och den elexport vi bidrar med här minskar kraftigt utsläppen på kontinenten, när den ersätter el från koleldade kraftverk. Faktum är, att om vi fortsätter vi bygga ut vindkraften i samma takt som nu, så kan vi minska Sveriges klimatutsläpp med hela 50 procent redan 2030.

Vad som är vackert eller inte är subjektivt och därför svårt att argumentera för eller emot. Men det kanske kan vara betryggande att veta att oron för byggnation av parker ofta är större i starten, innan förändringen ska ske. För barn som vuxit upp med vindkraft i sin närhet är den en naturlig del av landskapet. Ideal är föränderliga över tid. Vi tycker vindkraft är vackert, för det vi ser vid horisonten är ren el för en klimatsmart värld. Självklart ska vindkraftsparkerna placeras på rätt ställen, och vi är oerhört glada för att projekteringsbolagen inte ger sig i kampen för att hitta dessa platser. Utan deras enträgna arbete skulle energiomställningen i Sverige inte bli verklighet.

Charlotte Unger Larson
vd, Svensk Vindenergi

Repliken är publicerad i Hela Hälsingland.