2015-08-26

Debattinlägg

Replik: Din oro för en vindkraftsdöd är obefogad

Mauri oroar sig för att det kommer att bli en vindkraftsdöd med en massa lik i skogen inom en tioårs-tid, den oron är obefogad. Vindkraftföretag kan få ekonomiska svårigheter men det innebär inte att vindkraftverken stängs ned. Den rörliga kostnaden för att ha vindkraftverk igång, när det väl är byggt, är mycket låg, jämfört med andra kraftverk som förbrukar bränsle och kan ha avfallskostnader.

Läs hela