2014-06-16

Debattinlägg

Replik: Fel att peka ut vindkraften som ett problem

Det blir allt tydligare att dagens system med marginalprissättning inte kommer att kunna leverera tillräckligt höga priser för att motivera nyinvesteringar med enbart elpriset som intäkt. Investeringsbehovet de kommande decennierna är enormt, skriver Annika Helker Lundström och Anton Steen, Svensk Vindenergi.

Läs hela