Svensk Vindenergi / Replik: Fel om vindkraftens effekter

Replik: Fel om vindkraftens effekter

Signaturen LM skriver om vindkraftens påverkan och effekter i VF den 15 februari. Jag vill bemöta några av de felaktigheter som insändaren innehåller.

Skribenten har rätt i att ingen elproduktion är helt fri från miljöpåverkan. Eftersom vindkraftverk nyttjar energiinnehållet i vinden för kraftproduktionen blir det dock inga utsläpp till mark, luft eller vatten. Inte heller behöver bränsle utvinnas eller transporteras, och inget uttjänt bränsle behöver tas omhand eller slutförvaras. Vindkraften är ett av de kraftslag som har allra lägst koldioxidutsläpp.

Livscykelanalyser som utförts av Vattenfall på moderna vindkraftverk, visar på utsläpp kring 6-7 gram CO2e/kWh.

Daniel Badman,
VD, Svensk Vindenergi

Läs hela repliken i Värmlands folkblad