2015-04-17

Debattinlägg

Replik: Finns ingen konflikt mellan vindkraft och naturhänsyn

Det är fel att måla upp en konflikt mellan vindkraft och naturhänsyn. Tvärtom kan vi fortsätta bygga ut vindkraften med stor hänsyn till både människor och naturmiljö – en utbyggnad som är nödvändig för att klara omställningen till ett hållbart energisystem.

Läs hela