2013-10-16

Debattinlägg

Förminska inte vindkraftens potential

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar på artikel av Tord Wiklund i Dala Demokraten.

Tord Wiklund skriver i en debattartikel den 11 oktober att klimathotet skall tas på allvar och föreslår att vindkraften skall ges en time-out, att integrationen av de europeiska energimarknaderna skall stoppas och att vi i stället skall sätta vårt hopp till en ny typ av kärnkraft som ännu inte finns tillgänglig.

Läs hela