2015-04-09

Debattinlägg

Replik: Försena inte ett förnybart energisystem

Att införa ett nytt investeringssystem till omogen energiteknik på bekostnad av övriga mogna förnybara kraftslag skulle både försena och fördyra omställningen till ett förnybart energisystem.
Nils Andersson, Gunnar Fredriksson och Mattias Rapp skriver i sin artikel ”Styr om stödet till framtidens energikällor” att elcertifikatsystemet bör skrotas och i stället ersättas med investeringsbidrag till omogen dyrare teknik. Ett förslag som kräver noggranna konsekvensanalyser för att kunna motivera varför det mycket kostnadseffektiva elcertifikatsystemet ska skrotas. Analyser som helt saknas.

Läs hela