Svensk Vindenergi / Replik: ”Ingen hävdar att vi ska ha ett elsystem med endast vindkraft”

Replik: ”Ingen hävdar att vi ska ha ett elsystem med endast vindkraft”

REPLIK. Vindkraft har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut i stor skala men ingen hävdar att vi ska ha ett elsystem med endast vindkraft, skriver Daniel Kulin, Svensk Vindenergi, i en replik.

I en debattartikel i Ny Teknik skriver Hans Stackegård om vindkraftens tillgänglighet. Några av påståendena behöver bemötas.

I slutet av 2020 hade vindkraften 10 000 MW installerad effekt. Årsproduktionen var 27 TWh. Det motsvarar kapacitetsfaktor 31 procent, trots att den effekt som tillkom under 2020 inte hann producera hela året. I Sverige ligger kapacitetsfaktorn för ny vindkraft i intervallet 35-40 procent. För den havsbaserade vindkraften som byggs i andra länder i dag är kapacitetsfaktorn cirka 50 procent.

Läs hela repliken i NyTeknik.

Daniel Kulin, strategisk analytiker, Svensk Vindenergi