2016-05-11

Debattinlägg

Replik: Liberalernas stopp för förnybar utbyggnad är inte vad klimatet behöver

I Aftonbladet Debatt 2016-05-09 skriver Liberalernas Birgitta Ohlsson och Maria Weimer att grön liberalism är mer än bara kärnkraft, och att klimatfrågan är vår generations viktigaste fråga. För att minska miljöpåverkan föreslår de att kärnkraften ska kunna utvecklas som energislag.

Vi delar självklart Liberalernas uppfattning att klimatfrågan är högst upp på agendan och att teknikutveckling är oerhört viktigt för ett hållbart samhälle, men inte deras uppfattning om hur Sverige bäst ska lösa frågan.

Liberalernas förslag för den framtida energipolitiken, där utveckling av kärnkraften är central, skulle innebära ett stopp för förnybar utbyggnad. Det är inte vad klimatet behöver.

Om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader krävs omfattande investeringar i förnybar energi. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion. Vi kan producera vind-, vatten- och biokraft till lägre kostnad än i andra länder. El kan bli vår nästa stora exportframgång och ge betydande samhällsekonomiska fördelar för Sverige.

En satsning på elexport innebär att vi både kan bygga ut det förnybara och behålla kärnkraften, så länge den är säker och lönsam. Genom elexport kan vi bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare. Fortsatt utbyggnad av förnybart är bra för försörjningstryggheten, både i Sverige och i våra grannländer.

Vi hoppas att Liberalerna kan höja blicken och inse att de inte behöver välja mellan förnybart och kärnkraft. Om vi satsar på elexport kan vi fortsätta bygga ut den förnybara kraften och samtidigt behålla kärnkraften − så länge den är säker och lönsam.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi