2014-05-09

Debattinlägg

Replik: Missförstånd om elnäten

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikera på artikel i den tryckta Eskilstuna Kuriren.

Tord Wiklund skriver på debattsidan (5/5) att vindkraftsutbyggnaden kommer att leda till kraftigt ökade elnätskostnader. Tyvärr har Wiklund missförstått hur investeringar i elnäten finansieras. Wiklundbeskriver i sin artikel regleringen av intäkter som gäller för de så kallade region- och lokalnäten. Vindkraften kopplas nästan uteslutande in på dessa något lägre spänningsnivåer och det är den som bygger en vindkraftanläggning som finansierar hela elnätsanslutningen, det gör alltså inte elkunden som tar emot elen.

Wiklunds oro för kraftigt ökade elnätskostnader för elkunderna på grund av vindkraftsutbyggnaden är därför obefogad. De största nätinvesteringarna i Sverige sker istället i stamnätet – elnätets motorvägar. En av de största drivkrafterna för dessa investeringar är att det under många år har varit ett eftersatt underhåll och många uttjänta elledningar behöver bytas ut.

Faktum är att vindkraftsföretagen i dag betalar en oproportionerligt stor del av dessa elnätskostnader som borde ha genomförts för många år sedan och som också skall vara i gott skick många år efter att vindkraftsanläggningen är nedmonterad av åldersskäl.