2014-06-14

Debattinlägg

Replik: Osanningar om vindkraft

Replik i den tryckta Eskilstuna-Kuriren.

Jonny Fagerström från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL), skriver i tidningen den 31/5 att vindkraften ökar koldioxidutsläppen, att den kostar elkonsumenterna 300 miljarder kronor och att vindkraften aldrig kan ersätta annan elproduktion. Detta­ är grundlösa påståenden som behöver bemötas med fakta.

För det första beskriver Fagerström felaktigt att politiker har beslutat att vindkraften skall byggas ut. Det är inte sant. Det finns ett teknikneutralt stödsystem för förnybar elproduktion – elcertifikatssystemet – som leder till att det är den mest konkurrenskraftiga elproduktionen som byggs ut. Vindkraften byggs alltså inte ut för att politikerna har beslutat så, utan för att det är det billigaste alternativet. Att konsumenterna skulle få betala 300 miljarder kronor för utbyggnaden av vindkraft är också ett påstående utan grund. I verkligheten leder­ utbyggnaden av förnybar elproduktion till att elpriset sjunker och att konsumenternas totala elkostnad, inklusive priset för elcertifikat, är oförändrad eller till och med lägre jämfört med om den förnybara elproduktionen inte hade byggts ut.

För det andra hävdar Fagerström felaktigt att vindkraftsutbyggnaden leder till ökade koldioxidutsläpp. Vi har på den gemensamma nordiska elmarknaden omkring 15 procent fossil elproduktion. Varje nytt vindkraftverk som byggs undviker att motsvarande­ mängd el i stället produceras från ett kol- eller gaskraftverk. FSL envisas med att elproduktionen endast skall ses från ett nationellt perspektiv, trots att så inte har varit fallet sedan den gemensamma nordiska elmarknaden infördes för nästan 20 år sedan. Det nationella perspektivet blir ännu mer förlegat när vi nu också inför en gemensam europeisk energimarknad. Andelen fossil elproduktion i Europa är över 50 procent.

För det tredje hävdar Fagerström att vindkraften aldrig kan ersätta annan elproduktion eftersom vi inte kan veta om det blåser när vi behöver som mest el. Visst finns det utmaningar med att integrera stora mängder väder­beroende elproduktion i elsystemet, men det finns ingenting som tyder på att vi närmar oss någon gräns. Det finns flera länder i Europa, med betydligt sämre förutsättningar­ att reglera vindkraften, som redan har uppemot 30 procent vindkraft. Sverige­ har sju procent.

Till sist skriver Fagerström att vindkraften byggs ut för att tillgodose snäva­ egenintressen hos ett fåtal markägare. De glömmer då att vindkraftsutbyggnaden enligt opinionsundersökningar stöds av 84 procent av svenska befolkningen, alltså inte bara ett fåtal markägare.

Anton Steen
Svensk Vindenergi