2014-06-04

Debattinlägg

Replik: Överdrifter och snäva perspektiv om vindkraften

Henrik Wachtmeister och Jan Hedman, båda representanter för organisationer som motarbetar vindkraft, hävdar i en debattartikel (2/6) att om Sverige skall fortsätta att bygga ut vindkraften så kommer Sveriges natur att omvandlas till ett industrilandskap. De vänder sig också mot att Sverige skall kunna exportera el till våra grannländer och på så sätt bidra till minskade utsläpp. Argumenten innehåller både kraftiga överdrifter och ett snävt nationellt perspektiv.

Läs hela