2014-04-03

Debattinlägg

Replik: Regeringen missar kraftigare klimat- och energimål

Energiminister Anna-Karin Hatt (C) framhöll i en debattartikel (GP 26/3) att utvecklingen på Krim är ännu ett argument för EU att höja ambitionerna för sin klimat- och energipolitik. Det är bra att ministern noterar att en utbyggnad av det förnybara inte bara motiveras av klimatfrågan, utan också minskar Europas beroende av importerad energi.

Läs hela