Svensk Vindenergi / Replik: ”Säg ja till både energieffektivisering och elbilar”

Replik: ”Säg ja till både energieffektivisering och elbilar”

Linda Burenius och Charlotte Unger Larson: Utsläppen måste minska både utomlands och i Sverige, både via ökad elexport och elektrifiering.

Fem debattörer ifrågasätter på DN Debatt det kloka i att ”alla fossildrivna fordon snabbt ska bytas ut mot eldrivna” eftersom en ny svensk elbilsflotta ”drar undan möjligheten att exportera el till marknader som ännu är akut beroende av brunkol”.

Det är ett snävt sätt att resonera. Vi menar att elbilar är en viktig del av lösningen även om vi håller med författarna om att energieffektivisering är där man alltid ska börja(…).

Läs hela repliken i DN debatt.