2015-07-06

Debattinlägg

Replik: Skilj på tekniska justeringar och ambitionshöjning i elcertifikatsystemet

Ett något högre elcertifikatpris till följd av kvotjusteringar är inte höjda subventioner utan snarare en återgång till mer normala och marknadsmässiga elcertifikatpriser. Åtgärder som är direkt nödvändiga för investeringsklimatet och måluppfyllelsen i systemet.

Läs hela