2014-06-16

Debattinlägg

Replik: Snäva perspektiv i Franks kritik av vindkraften

Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi, replikerar på artikel på VLT debatt den 7 juni.

Harry Frank att våra politiker är okunniga när de främjar vindkraft. Samtidigt som han efterlyser fakta i debatten präglas tyvärr hans egen artikel av sakfel och överdrifter. Frank påstår att politikerna har beslutat att vindkraften skall byggas ut. Det finns ett teknikneutralt stödsystem för förnybar elproduktion – elcertifikatsystemet – som innebär att den mest konkurrenskraftiga elproduktionen som byggs ut först. Att det är vindkraften som byggs ut mest i dag beror på att det är det billigaste alternativet.

Läs hela