2015-08-12

Debattinlägg

Replik: Stora vinster med vindkraft

Förnybar elproduktion med vind och sol har mycket låga rörliga kostnader, skriver Monica Bracco i en replik till Kjell Söderlund i vindkraftsdebatten. Sverige borde fokusera och grubbla mer på transportsektorn än att bygga vidare på vindkraftsindustrin, menar Kjell Söderlund (6/8). Han har helt rätt i att trafiksektorn är den stora utsläppskällan i Sverige av koldioxid, men perspektivet är alldeles för begränsat.

Läs hela